Максимум Консулт ЕООД |


Днес е 20.04.2018Новини 06.11.2014

За момента няма новини

 05.11.2014

За момента няма новини

 04.11.2014

За момента няма новини 

 

 


още...
Добре дошли!

„Максимум Консулт“ЕООДе финансова-счетоводна къща, работеща на българския пазар от 18 години.Основната дейност на фирмата е свързана с предоставянето на пълно абонаментно обслужване на местни и чуждестранни компании, основаващо се на принципа на отдалечения счетоводен отдел.По своята същност това включва приемане и опис на счетоводните документи от адреса на клиента, своевременното им осчетоводяване и коректно начисляване на дължимите данъци.Приоритетната цел на „Максимум Консулт“ ЕООД е грижата към клиента и удовлетворяването на неговите нужди, предоставяйки му качествени и навременни счетоводни услуги на разумни цени.Чрез счетоводните услуги на „Максимум Консулт“ ЕООД клиентите получават улеснение в работата и управлението на своя бизнес, бързи и ефективни решения на оперативни финансово-счетоводни казуси.
Фирмата предлага на своите клиенти допълнителната възможност за пълни юридически услуги.


Повече за Максимум Консулт...

виж тук
Не губете време, а се възползвайте от нашите...

услуги
Как да се свържете с нас...

към контакти